Politika ochrany osobních údajů

18. Politika ochrany osobních údajů

V souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen GDPR) poskytuje společnost IME d.o.o. jakožto provozovatel internetového obchodu jessyss.cz (dále jen internetový obchod) následující informace o zpracování údajů.

Ochrana osobních údajů našich uživatelů je důležitou povinností naší společnosti. Všechny online aktivity společnosti IME d.o.o. jsou v souladu s právem Evropské unie, úmluvami Rady Evropy a zákonem o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se zabývají manipulací s informacemi, které IME d.o.o. získává, když navštívíte naše webové stránky.

V IME d.o.o. si vážíme vašeho soukromí, a proto vždy pečlivě chráníme vaše osobní údaje. Všechny poskytnuté údaje jsou chráněny proti vniknutí třetích osob, což vám poskytuje bezstarostnou návštěvu webové stranky Jessyss.cz, kterou spravuje společnost IME d.o.o.
Vaše osobní údaje nikdy nebudeme zneužívat.

Nikdy neposkytneme vaše kontaktní a osobní údaje třetí osobě, pokud to nevyžaduje zákon. Nebudeme vám posílat e-maily, ke kterými jste se nepřihlásili, s výjimkou důležitých transakčních e-mailů, které jste výslovně požadovali.

Kdykoli se můžete rychle a snadno odhlásit od e-mailových oznámení.

19. Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje představují veškeré informace (vaše jméno, příjmení, e-mail nebo poštovní adresu), které odkazují na určitou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, tedy jednotlivce, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uvedeny.  Společnost IME d.o.o. neposkytuje vaše osobní údaje třetí osobě, pokud k tomu nedáte výslovné dovolení při objednávání produktů nebo při přihlášení k odběru našeho informačního newslletteru.

19.1 Nakupování jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel

V internetovém obchodě Jessyss.cz se můžete registrovat jako registrovaný uživatel. Obsah internetového obchodu je také přístupný anonymním, neregistrovaným uživatelům (hostům). Registrovaní uživatelé poskytují požadované informace v registračním procesu. Každý registrovaný uživatel dostane své uživatelské jméno a heslo, které jsou tajné. Uživatel je povinen zajistit správné užíváni svého účtu a hesla, osobně nebo od něj oprávněnou osobou.

V případě, že uživatel provede objednávku jako neregistrovaný uživatel (host), společnost IME d.o.o. použije vnesené údaje pro zpracování zadané zakázky.

IME d.o.o. jako osoba povinná k plnění  daní v souladu se Zákonem o DPH musí zajistit uchovávání účtů nejméně po dobu deseti let po uplynutí roku, na který se vztahují faktury - a to také uchovává údaje na účtu.

19.2 Kontaktní formuláře a přenos e-mailů

Uživatel může konkrétní dotazy společnosti IME d.o.o. zasílát také prostřednictvím kontaktních formulářů nebo e-mailových adres zveřejněných na internetových stránkách a tím provozovatel důvěřuje těmto informacím. Informace jsou použity k řešení podaných dotazů uživatele. E-adresy uvedené na webové stránce nejsou osobní, ale obchodní e-adresy. Zpracování dotazů provádí odborný kader z důvodů rychlého a efektivního řešení otázky uživatele.

Odesláním e-mailu prostřednictvím online formuláře nebo na e-adresy uvedené na této stránce souhlasí uživatel s obecnými podmínkami používání webových stránek Jessyss.cz.

19.2 Kontaktní formuláře a přenos e-mailů

Společnost IME d.o.o.  neposílá automaticky e-newsletter na e-mailové adresy. Uživatel aktivně spolupracuje sám, tj. zaškrtne nebo se přihlásí k odběru e-newsletteru. Uživatel si je vědom, že s přihlášením na e- newsletter dovoluje společnosti IME d.o.o. - online obchodu Jessyss zasílat informace o módních trendech, novinkách v nabídce, kampaních a slevách, o marketingových aktivitách a dalších propagačních akcích až do zrušení dovolení. Přihlášením na e-newsletter je uživatel registrován v seznamu příjemců elektronických zpráv, který je zároveň základem příjemců výhod, které Jessyss může nabídnout svým uživatelům (věrnostní slevy, akční měsíční ceny ...). Chcete-li si objednat e-newsletter, společnost IME d.o.o. shromažďuje následující údaje: e-mailová adresa v případě, že se uživatel registruje jako registrovaný člen, stejně jako jméno a příjmení.

Uživatel může kdykoliv písemně nebo kliknutím na tlačítko Odhlásit v informačním bulletinu požádat správce osobních údajů o trvalé nebo dočasné zakázat užívání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Žádost bude akceptována do 15 dnů ode dne obdržení žádosti, v skladu se zákony a předpisy. Správce údajů, společnost IME d.o.o. se zavazuje pečlivě chránit údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. E-newsletter společnost IME d.o.o.rozposílá prostřednictvím MailChimp.

20. Používání a šíření osobních údajů

Společnost IME d.o.o. použije vaše osobní údaje výlučně z technických důvodů správy na webových stránkách, pro váš přístup ke konkrétním informacím nebo pro všeobecnou komunikaci s vámi. Společnost IME d.o.o. nebude vaše osobní údaje poskytovat třetí osobě bez vašeho výslovného svolení. Zaměstnanci společnosti IME d.o.o. jsou vázáni svou povinností respektovat vaše důvěrné informace a jsou vázáni dohodou o zachování důvěrnosti.

Pro platby platebními kartami mohou být transakční údaje včetně osobních údajů převedeny na PayLane Sp. z o.o., se sídlem v Gdańsku pri Arkońska 6 / A3, PSČ: 80-387, číslo společnosti: 0000227278, výlučně za účelem zpracování plateb.

Osobní údaje mohou být převedeny prostřednictvím IME d.o.o na důvěryhodné partnery nebo podle zákonné povinnosti v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Data mohou být přenáše na:

  • společnosti poskytující informační služby, které zajišťují hladké fungování webu a jeho zlepšení (hostování na serveru, e-mailový marketing ...);
  • společnosti, které zajišťují bezproblémový nákup (Paypal, PayLane Sp.o., doručovací služba GLS atd.), ale pouze v míře nezbytné pro úspěšné provedení smlouvy;
  • oprávněné instituce, pokud to vyžaduje zákon (soud atd.).

Všichni partneři, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni s nimi zacházet v souladu s evropskou legislativou.

21. Svoboda výběru

Informace, které poskytnete, společnosti IME d.o.o., mate pod kontrolou vy. Pokud se rozhodnete neposkytnout své informace společnosti IME d.o.o, přístup na některé webové stranky bude zamítnut.

22. Automatické zaznamenávání informací (neosobní údaje)

Kdykoli přistupujete k webové stránce jessyss.si, automaticky se zaznamenávají (nikoliv jako součást aplikace) obecné, neosobní informace (uživatelé webového vyhledávače, počet návštěv, průměrná doba návštěvy webových stránek, navštívené stránky). Tyto informace používáme k měření popularity našich stránek a ke zlepšení obsahu a použitelnosti. Vaše informace nepodléhají dalšímu zpracování a nebudou předány třetí straně.